First steps

 
 

First steps (0-4 år)


De första åren i ett barns liv kallas också den gyllene tiden. Forskning visar att rätt stimulans är det bästa verktyget för att låta barn utvecklas till sitt fulla potential, både intellektuellt, psykomotoriskt och beteendemässigt. Denna kurs hjälper till att upptäcka de basvanor barn lär sig under denna tid: sömn, mat, ordning och hygien.


Teman som tas upp under kursen är:

  1. -Nyckelaspekter i ett barns utveckling

  2. -Familjemiljön

  3. -Karaktär och temperament

  4. -Kommunikation inom äktenskapet

  5. -Lekens roll i barnens utveckling

  6. -Vilja och disciplin

  7. -Syskon

  8. -Förskolan